Princíp PDF Tlačiť E-mail

princip

ISOBOOSTER bol vyvinutý po dĺhom výskume inžiniermi v Holandsku.

Naša izolácia ISOBOOSTER funguje jednoducho. Podobne ako thermoska, termo-fľaša. Odrazová plocha- čiže reflexný materiál (hliník alebo nerez) a jedna alebo viac vzduchových medzier.

Popis:

Prenikanie tepla je fyzikálny jav, ktorý je kombináciou troch procesov:

  • žiarenia,
  • vedenia,
  • prúdenia,
    Tradičné izolačné materiály ako sú minerálna vlna alebo polystyrén, môžu iba znížiť fenomén vedenia a prúdenia tepla do bariéry.
Štúdie však ukazujú, že tepelné straty spôsobené vedením a prúdením tepla sú iba 25 percent všetkých strát. Hlavnú úlohu tu zohráva,  infračervené žiarenie , ktoré spôsobuje straty vo výške minimálne 75 percent v prípade, že priestor je bez dilatácie.
Ako vidíme, je  môžné výrazne znížiť tepelné straty, použitím týchto dvoch základných podmienok:
  1. vytvoriť prekážku pre infračervené žiarenie,
  2. zabezpečenie existencie priestoru s jednou alebo viacerými vzduchovými medzerami.
Pomocou týchto poznatkov bola v Holandsku vyvinutá a vyrobená tenká izolácia ISOBOOSTER ® , ktorá na malú hrúbku ponúka paralelnu existenciu oboch týchto podmienok. Technológia ISOBOOSTER ® je preto založená predovšetkým na princípe odrazu tepelného žiarenia, na rozdiel od konvenčných silne izolačných materiálov. Veľmi vysoké hodnoty tepelného odporu výrobku ISOBOOSTER ® boli dosiahnuté použitím hliníkom pokovenej polyethylenovej fólie, a špeciálne vyrobenej bublinkovej polyetylénovej fólie, pri presné daných fyzikálnych a chemických vlastnostiach (emisivita -0, 03). Zabezpečienie prítomnosti hliníka na oboch stranách stacionárnych vzduchových vrstiev, ktoré slúžia ako dizajn tepelnej dilatácie. Prostredníctvom optimalizovaného sistému použiteho v tenkej izolácii ISOBOOSTER ® vrstiev (vzduch-hliník-vzduch) predstavuje že 97% infra-červeného žiareniá sa odráža, a tepelné straty v budove sú obmedzené na minimum. Okrem toho sa najlepšia izolácia ISOBOOSTER ® správa rovnako ako ideálna parozábrana .
 

kontakt

JM carpentry, s.r.o.

Beloveža 147, 086 14 Hažlín, okres Bardejov.

tel.: 00421 908 658 910

info@isobooster.sk

info@isobooster.cz

Príklady použitia

1234
5678